Maci csoport:

Óvodapedagógusok: Megyeri Árpád Emilné (Ildikó)
Markolt Emőke
Dajka néni: Bártfay-Vad Fruzsina
Csoportlétszám: 24 fő
Pedagógiai asszisztens: Csendes Csilla

Csoportunk összetétele vegyes életkor. Tankötelessé váló gyermekeinkkel differenciáltan foglalkozunk az iskola megkezdése előtt. Sok időt töltünk a szabadban, fontos számunkra, hogy a gyermekek minél többet mozogjanak. Lelkesen veszünk részt az óvodai sportolási lehetőségeken, így az úszásoktatásban, délutáni foci oktatáson valamint az óvodában működő sporttagozathoz is több gyermekünk csatlakozott. Biztosítjuk a lehetőségeket arra, hogy a gyermekek rácsodálkozzanak a természet szépségeire, számos programban részt veszünk, így a "Lépten-Nyomom" Programban is.

Célunk, hogy a korosztálynak megfelelő biztonságos, barátságos légkört teremtsünk. Munkánkat esztétikus környezetben, sokféle játékeszköz segítségével végezzük. Mindennapjainkat átszövi a sok mese, gyermekdalok, a játékos foglalkozások.

„A gyermekben érlelődik a jövő”
(Hermann Alice)

Katica csoport:

Óvodapedagógusok: Juhász Gabriella
Séber Gabriella
Dajka néni: Bodor Lászlóné (Ildikó)
Csoportlétszám: 24 fő
Pedagógiai asszisztens: Csendes Csilla

Csoportunkba vegyes életkorú gyermekek járnak, mely elősegíti a 3-7 éves korú gyermekek szociális érzékenységének pozitív alakulását, fejlődését.
A Katica csoportban gyermekeink szeretetteljes, nyugodt, családias környezetben nevelkednek, ahol biztonságban és jól érzik magukat. A szabad játékot rendkívül fontosnak tartjuk ebben az életkorban, hiszen ez lehetőséget biztosít arra, hogy valamennyi területen optimálisan fejlődjenek a gyermekek. Minden korosztály számára biztosítjuk a játékkészletet.
Önállóan készített eszközök játékban való felhasználásával erősítjük kreativitásuk kibontakoztatását. Szeretünk barkácsolni, kézműveskedni. Nagycsoportos korú gyermekeinkkel rajzpályázatokon is rendszeresen részt veszünk. A mesék, dalok világa központi helyet foglal el mindennapi életünkben. A megfelelő mozgási lehetőség biztosítása kiemelt jelentőséggel bír ebben az életkorban, ezért az irányított és szabad mozgást egyaránt szem előtt tartjuk. Gyermekeink rendszeresen mozognak a szabadban és jól felszerelt tornaszobánkban.
Az évszakok változásairól természet megfigyelő séták alkalmával szerzünk tapasztalatokat, melyek során ismereteik gazdagodnak. A „Lépten-nyomon” környezeti program alkalmával, havi rendszerességgel szerezhetnek nagy és középső csoportos korú gyermekeink a természetről új információkat játékos formában.
Ezen kívül változatos és színes külső és belső programokat biztosítunk számukra, melyek által erősödik közösségi érzésük, élményekkel gazdagodnak.
Törekszünk a szülőkkel, a családokkal kialakítani, megtartani a bizalomra épülő partneri kapcsolatot.
Pedagógiai asszisztens időnként segíti munkánkat.

Mottónk:
„A gyermek a világra nyitott lény. A simogatásra simogatással, a jókedvre jó kedvvel, tevékenységre tevékenységgel felel.” /Mérei Ferenc/

Mókus csoport:

Óvodapedagógusok: Erdei Adrienn
Herjavecz Hajnalka
Dajka néni: Vorst Katalin
Csoportlétszám: 25 fő
Pedagógiai asszisztens: Szakácsné Győry Györgyi

Vidám, eleven, nyüzsgő kismókusok alkotják csoportunkat, akik örömmel érkeznek hozzánk. Tárgyi felszereltségünk gazdag, adottak a nyugodt játék feltételei, az érdeklődést felkeltő képességfejlesztő játékszerek. Különös gondot fordítunk arra, hogy olyan pedagógiai eszközöket vásároljunk, melyek kiválóan alkalmasak a tevékenykedő, differenciált, egyéni fejlesztésre. Mindennapjaink vidáman, jókedvűen telnek. Mindent megteszünk azért, hogy a gyermekeket az életkoruknak és egyéni fejlettségüknek megfelelően minél több inger érje és pozitív szemléletű, a világra nyitott emberekké váljanak. Sok játékos tevékenységgel, mozgással, zenével, dalos játékkal, verssel, mesével színesítjük az óvodai mindennapokat. A gyermekek kézügyességét sokféle tevékenységgel fejlesztjük. Törekszünk a hagyományok és az ünnepek megőrzésére. Sok időt töltünk szabad levegőn, fontos számunkra a mozgás megszerettetése, a gyermekek mozgáskedvének megőrzése. Részt veszünk az óvoda által biztosított alternatív mozgásprogramokon: ovi-foci, pom-pom, sporttagozat, úszás. A Lépten-Nyomon programban is részt veszünk, ahol a fő cél az érdeklődés felkeltése és a körülöttünk lévő világ felfedezéséhez szükséges képességek elsajátítása. Gyakran sétálunk, amikor a gyermekek felfedezhetik a környék természeti adottságait, ismerkednek a közlekedéskultúrával. Folyamatosan törekszünk szebbé és jobbá tenni gyermekeink óvodai életét és szeretnénk, hogy sok felejthetetlen élménnyel legyenek gazdagabbak és jó alapokat adjunk az iskolai élethez.

„Ha segítik a gyermeket abban, hogy harmóniában legyen a természettel és önmagával, ha a gyereket minden lehetséges módon támogatják, táplálják, bátorítják, hogy természetes legyen és hogy önmaga legyen, hogy önmaga fénye lehessen, akkor a szeretet egyszerű dolog. Akkor az ember egyszerűen szeretetteljes!”

Cica csoport

Óvodapedagógusok: Csadáné Tóth Erika
Gárdos János Józsefné (Mónika)
Dajka néni: Kalabusz Beatrix
Csoportlétszám: 23 fő
Pedagógiai asszisztens: Szakácsné Győry Györgyi

Otthonosan berendezett, új nyílászárókkal felszerelt tágas, napfényes emeleti csoportszobánkban fogadjuk a gyermekeinket. Gazdag eszköztárunk hamar felkelti a gyerekek érdeklődését. Emellett sok játékkal, mesével, énekkel, érzelmi biztonságukat előtérbe helyezve oldjuk szorongásaikat.
Bár csoportunk és tornaszobánk is nagy mozgásteret ad a gyerekeknek, kiemelt hangsúlyt fektetünk a szabad levegőn történő játékra. Kihasználjuk a tágas udvar adta lehetőségeinket, ahol a mozgás mellett tapasztalás útján, tevékenykedtetés által valósítjuk meg a környezeti nevelést.
Nevelési elvünk, hogy biztonságot nyújtó légkörben, szerető figyelemmel kipárnázott korlátokon belül, a szabadság jó érzését keltsünk a gyerekekben.
A gyermekek optimális fejlődése érdekében munkánkat ped. asszisztens is segíti, aki iránymutatásunk szerint gondoskodik a gyermekek testi szükségleteinek ellátásáról, a gyermekek foglalkoztatásáról.