Nevelés nélküli munkanapok időpontja, felhasználása: 2020. 10. 22. (Csütörtök) Nevelőtestületi értekezlet, szabályzó dokumentumok
2020. 12. 12. (Szombat) Nevelőtestületi értekezlet, tárgyévzáró értekezlet
2021. 03. 12. (Péntek) Nevelőtestületi értekezlet, Továbbképzés
2021. 06. 11. (Péntek) Nevelőtestületi értekezlet, Pedagógus nap
2021. 08. 24. (Kedd) Tanévnyitó nevelőtestületi értekezlet
Nyílt nap: 2021. 03. 20.
Téli zárás: 2020. december 22 – 2021. január 03-ig

A vezetők intézményben való tartózkodásának rendje
Az óvoda nyitva tartási ideje alatt a törvény által meghatározott munkaidő keret szerint tartózkodik vezető (óvodavezető vagy vezető-helyettes) az intézményben.
Az óvodavezető hétfőtől – csütörtökig, reggel 08:00 – 16:00 között, pénteken 07:00 - 15:00 között tartózkodik az intézményben. A vezető munkaideje az óvodai programok függvényében alkalmanként 10:00 – 18:00 órára módosul. Akadályoztatása, hivatali elfoglaltsága esetén a vezetőt a vezető- helyettes helyettesíti.
Mindkettőjük igazolt és jogos távollétében a hatályos SZMSZ szabályozása szerint történik helyettesítésük.
A vezető munkaidőben elérhető az intézményi flotta mobilon. A törvény által előírt csoportban letöltendő kötelező óraszámát a mindenkori vezető-helyettes csoportjában tölti, előre egyeztetett időpontban illetve szükség szerint.

Fogadóóra és panaszkezelés: A vezető munkaidőben elérhető az intézményi flotta mobilon, illetve személyesen, előzetes bejelentkezést követően keddi és csütörtöki napokon, az alább rögzített fogadó órákban.

Az óvodavezető fogadó órái:
Kedd: Csütörtök:
délelőtti órákban 8:30 – 9:00 8:30 – 9:00
délutáni órákban 15:00 – 16:00 15:00 – 16:00
A bejelentkezés alól kivételt képeznek a sürgősségi ügyek (mint pl.: balesetveszély, gyermekvédelmi vagy azonnali intézkedést kívánó kérdések). A panaszosoknak minden esetben be kell tartaniuk a Házirendben rögzített panaszkezelési eljárás rendjét, különös tekintettel a panasz bejelentésének módjára, illetve a panaszkezelés szintjeire vonatkozóan.

Dokumentumok

SZMSZ: SZMSZ
Házirend: Házirend
Pedagógiai Program: Pedagógiai Program
Éves munkaterv: Munkaterv 2020
Közzétételi Lista: Közzétételi Lista
Intézkedési - Fejlesztési terv: Intézkedési - Fejlesztési terv