Sporttagozat

Sporttagozat bemutató

Tájékoztató a 2020/21-es tanévben induló Sportprogramról:

A sport programban a felkészült szakembereket (pedagógusokat) a Palánták Sport Egyesület és a Dirty Dancers Company Sport Egyesület munkatársai biztosítják. Valljuk, hogy nevelési célunkat a családdal és többi partnerünkkel közösen kialakított értékrend szerint, az óvodai nevelés szakmai és erkölcsi követelményeit betartva, egymást segítve érhetjük el. Az óvodai nevelés a családi nevelés kiegészítője, segítője – ezért kiemelten fontos számunkra a szülőkkel való szoros együttműködés. Az óvoda mindennapi életéről – telefonon egyeztetett időpontban – az óvodavezető ad tájékoztatást.

NÉHÁNY FONTOSABB INFORMÁCIÓ A SPORTPROGRAMBA VALÓ BELÉPÉSSEL KAPCSOLATBAN

A sporttagozatba való beiratkozással a szülők, minden esetben vállalják, hogy gyermekük az adott időszakban (egy féléven belül - 1 hónaptól, maximum 4 hóvégig) végig járnak a foglalkozásokra. (A szülőnek a foglalkozások megszakítására különböző lehetőségei vannak, ennek részletezését a megállapodás 5.4. pontja tartalmazza)

A SPORTPROGRAM havi díj (egy hónap esetén): 11.990 Ft/hó

ez egy adott hónapban heti 4 napot, átlagban havi 14 alkalmat jelent (± 2 foglalkozás)

(bizonyos esetek – pl.: ünnepnapok, iskolaszünetek - csökkenthetik az átlag alkalmakat, de még ebben az esetben is minimum 12 alkalom kerül megszervezésre)

A program befizetésénél választható még a kéthavi díj egy összegben történő befizetése.
(A kéthavi kedvezményes átalány díj 21.990 Ft/fő/két hónap,)

A sportfoglalkozás havidíjának befizetési lehetőségei:

A foglalkozások díjának befizetésére választható a havi rendszeres befizetés, melyet minden hónap 11-én az óvoda gazdasági irodájában kell rendezni.

Amennyiben a szülő az egy összegben történő befizetést választja, úgy a foglalkozások díját a félév elején illetve az adott időszak megkezdése előtt előre szükséges befizetni.

Hiányzások fegyelembevételéről, a megállapodás részleteit a letölthető dokumentum tartalmazza. Kérjük olvassák el figyelmesen a Megállapodás feltételeit.

Dokumentumok:

Szülői tájékoztató és együttműködési megállapodás
A ZUGLÓI APRÓFALVA ÓVODA SPORT PROGRAMJA